KLIENTO KORTELĖ

Registruojantis dalyvavimui Hockey Point Kliento kortelės programoje ir pradedant naudotis Hockey Point kliento kortele, prašome atidžiai susipažinti su Hockey Point kliento kortelės naudojimo sąlygomis.

Hockey Point klientų kortelių programa (toliau - Programa) skirta užtikrinti klientams, kurie patvirtino dalyvavimą Hockey Point klientų kortelių programoje ir pateikė užpildytą paraiškos anketą, Hockey Point klientų kortelių programos privalumus:

 • Panaudokite Jums suteiktą nuolatinę 5% dydžio nuolaidą. Prisijungę prie Programos gausite nuolatinę 5% dydžio nuolaidą jau pirmajam pirkimui visose Hockey Point parduotuvėse.

 • Uždirbkite bonusus už kiekvieną pirkinį ir panaudokite juos būsimiems pirkiniams. Prisijungę prie Programos ir įsigiję pirmąjį pirkinį, jūs uždirbate 2% bonusų taškų nuo kiekvieno pirkinio vertės. Pavyzdžiui, jei įsigyjate ledo ritulio pačiūžas už 100 EUR, tuomet 2 EUR bus pervesti į jūsų asmeninę bonusų taškų sąskaitą, kuriuos galėsite panaudoti būsimiems pirkiniams jau kitą dieną.

 • Panaudokite sukauptus bonusų taškus, sumokėdami dalį pirkinio sumos bet kurioje Hockey Point parduotuvėje. Panaudokite sukauptus bonusų taškus, perkant bet kurį paskesnį pirkinį per 360 dienų nuo paskutinio pirkimo, ir sukauptus bonusų taškus panaudokite, sumokėdami už pirkinį iki 50%. Pavyzdžiui, Jūsų sukaupti bonusai yra 100 EUR ir Jūs norite įsigyti ledo ritulio lazdą už 100 EUR, tuomet, naudodami bonusų taškus, pirkdami išleisite tik 45 EUR, panaudodami nuolatinę 5% nuolaidą ir 50 bonusų taškų.

 • Pasinaudokite specialia Hockey Point kortelės turėtojo privilegija - papildoma galimybe sukaupti 1% dydžio bonusų taškų už įsigytas akcijos prekes ir prekes su nuolaida. Hockey Point parduotuvėse galiojančios nuolaidos nesumuojamos, tačiau, įvertinę Kliento lojalumą, siūlome galimybę sukaupti papildomus 1% bonusų taškus Hockey Point kortelių turėtojams, taip pat perkant akcijos prekes ir prekes su nuolaida.

 • Būkite pirmiausia informuotas apie ribotus Hockey Point pasiūlymus, naujas prekes, specialias akcijas, loterijas ir kitus naudingus pasiūlymus.

KAIP GAUTI Hockey Point KLIENTO KORTELĘ:

Gaukite Hockey Point lojalumo kortelę per 3 minutes ir mėgaukitės visais Hockey Point lojalumo kortelės pranašumais

Apsilankykite artimiausioje Hockey Point parduotuvėje ir mūsų klientų aptarnavimo specialistas padės užpildyti Hockey Point klientų kortelių programos paraiškos anketą. Būkite pasirengę pateikti asmens tapatybės dokumentą, kad galėtume patikrinti Jūsų asmens tapatybę ir kad esate 18 metų amžiaus.

Kviečiame iš anksto susipažinti su mūsų Privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, taip pat atidžiai perskaityti šias žemiau nurodytas Hockey Point kliento kortelės sąlygas, nes, rūpindamiesi Jūsų privatumu, mes galime užtikrinti galimybę dalyvauti Hockey Point klientų programoje tik tiems asmenims, kurie sutinka su asmens duomenų tvarkymu ir Hockey Point kliento kortelės sąlygomis.

Kortelės išdavimo mokestis už yra 3 EUR, kuris sumokamas išduodant naują kortelę arba išduodant kortelę jos sugadinimo ar praradimo atveju.

KUR NAUDOTI HOCKEY POINT KLIENTO KORTELĘ:

 • Hockey Point klientų kortelę galima naudoti visose Hockey Point parduotuvėse, taip pat mūsų bendradarbiavimo partnerių parduotuvėse. Aktualų sąrašą galite pamatyti čia.

 • Hockey Point klientų kortelės šiuo metu negalima panaudoti pirkimams internetu.

HOCKEY POINT KLIENTŲ KORTELĖS SĄLYGOS

BENDROSIOS SĄVOKOS

Šios Naudojimo sąlygos (toliau - Sąlygos) nusako (1) Hockey Point Kliento kortelės programos (toliau - Programa) įgyvendinimo tvarką, užtikrinant klientui išduotų kortelių dalyvavimą Programoje (toliau - LRP Kliento kortelė), išduotos LRP Kliento kortelės naudojimą tvarką bei (2) Kortelės išdavėjo ir Kliento juridinius santykius.

SIA Sports Lukss, reg. Nr. 40103087159, juridinis adresas: Ryga, Augšiela 1, LV-1009 (toliau - Kortelės išdavėjas), užtikrina dalyvavimą Programoje Klientams, kurie patvirtino sutikimą su šiomis Sąlygomis ir pareiškė norą dalyvauti Programoje, užpildydami LRP klientų kortelių programos paraiškos anketą, išduodant Kliento kortelę.

Programos dalyvis yra Klientas, kuriam kortelės išdavėjas išdavė ir perdavė naudojimui LRP Kliento kortelę. Programos dalyvis gali naudoti LRP Kliento kortelę, panaudodamas suteiktas nuolaidas ir sukauptus bonusų taškus, bei naudojantis kitomis LRP Kliento kortelės teikiamomis privilegijomis.

Programos rėmuose Klientams informuoti naudojama interneto svetainė hokejapasaule.lv (toliau – Interneto svetainė).

Programos rėmuose Kortelės išdavėjas užtikrina naudojimąsi LRP Kliento kortele Hockey Point parduotuvėse Latvijoje ir gali pasiūlyti galimybę naudoti LRP Kliento kortelę pas Kortelės išdavėjo bendradarbiavimo partnerius, kurie Programos dalyviams gali pasiūlyti įvairių privalumų. Aktualus parduotuvių, kuriose galima naudoti LRP Kliento kortelę, sąrašas yra čia.

Kortelės išdavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti Programos sąlygas arba atšaukti Programą. Kortelės išdavėjas praneša apie Programos pakeitimus ar atšaukimą, paskelbdamas apie tai Interneto svetainės skyriuje LRP Kliento kortelė, ir pagal galimybes informuodamas Klientą nurodytais ryšio kanalais.

Taisyklės buvo parengtos vadovaujantis galiojančių norminių teisės aktų nuostatomis, tačiau, jei dėl norminių aktų pakeitimų netaikomas kuris nors iš šių sąlygų punktų, kiti šių Sąlygų punktai lieka galioti. 

LRP KLIENTŲ KORTELĖS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

LRP Klientų kortelė skirta naudoti tik Hockey Point parduotuvėse ir bendradarbiavimo partnerių parduotuvėse, kurie visiškai ar iš dalies patvirtino privilegijų suteikimą Programos dalyviams. Aktualų parduotuvių, kuriose galima naudoti LRP Kliento kortelę, sąrašą galite rasti čia.

LRP Kliento kortelė išduodama ir aktyvuojama užpildžius ir pasirašius paraišką dėl dalyvavimo LRP kliento kortelės programoje, pateikiant duomenis pagal Kortelės išdavėjo nurodytus reikalavimus.

LRP Kliento kortelės dalyviu ir LRP Kliento kortelės Programos privilegijų gavėju gali tapti asmuo nuo 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.

Vienam Klientui gali būti užregistruota ir išduota tik viena LRP Kliento kortelė.

LRP Kliento kortelės gavimui Klientas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą. Kortelėje nurodytas brūkšninis kodas yra LRP Kliento kortelės turėtojo identifikavimo numeris, susietas su asmeniniais kortelės turėtojo savanoriškai pateiktais duomenimis.

Mokestis už LRP Kliento kortelės išdavimą yra 3 EUR. Kortelės išdavėjas pasilieka teisę pakeisti išdavimo mokestį, apie tai informuodamas Interneto svetainėje.

Pametus LRP Kliento kortelę, Klientas įsipareigoja nedelsdamas pranešti apie tai Kortelės išdavėjui, ir įsigyti naują LRP Kliento kortelę, užpildydamas ir pasirašydamas pakartotiną paraiškos anketą dalyvavimui LRP klientų kortelių programoje. Kortelės išdavėjas įsipareigoja atnaujinti Kliento duomenų statistiką.

Jei pasikeitė Kliento nurodyti asmens duomenys, Klientas apie tai praneša Kortelės išdavėjui, nurodydamas, kokius pakeitimus reikia atlikti nurodytuose duomenyse.

LRP pirkėjo kortelė visada turi būti pateikiama apsiperkant Hockey Point parduotuvėse, norint gauti taikomas privilegijas, ir, jei reikia, Hockey Point pardavėjo reikalavimu turi būti pateikiamas asmens tapatybės dokumentas.

Išdavus LRP Kliento kortelę, klientas gali naudotis šiais privalumais:

 • 5% (penkių procentų) nuolatinė nuolaida pirkiniams Hockey Point parduotuvėse, išskyrus akcijos prekes ir/arba prekes su nuolaida;

 • sukaupti 2% (dviejų procentų) papildomų taškų būsimiems pirkiniams, išskyrus akcijos prekes ir/arba prekes su nuolaida;

 • panaudoti sukauptus bonusus vienam iš sekančių pirkinių Hockey Point parduotuvėse papildomai 2% (dviejų procentų) dydžio nuo visos pirkimo sumos, padengiant sukauptais bonusų taškais iki 50% konkrečios pirkimo sumos, išskyrus akcijos prekes ir/arba nuolaidas;

 • sukaupti 1% (vieno procentų) dydžio papildomus taškus būsimiems pirkiniams, įsigyjant akcijos prekes ir/arba prekes su nuolaida Hockey Point parduotuvėse.

LRP klientų kortelėje sukaupti bonusų taškai negali būti naudojami ar keičiami į grynus pinigus ar dovanų kortelę.

LRP Kliento kortelė paprastai yra neterminuota, tačiau Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo dalyvavimą LRP Kliento kortelės programoje, o Kortelės išdavėjas įsipareigoja pašalinti Klientą iš dalyvavimo LRP Kliento kortelės programoje, panaikinti išduotą kortelę, ištrindamas Kliento duomenis. Klientas taip pat turi teisę prašyti patikslinti savo pateiktus duomenis, kreipdamasis į Kortelės išdavėją.